English| മലയാളം

അറിയിപ്പ്

 പാലാ നഗരസഭ - തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത നിമിത്തം കെട്ടിട നിര്മ്മാണ പെര്മിറ്റ് സമ്പാദിച്ചതായ റിപ്പോര്ട്ട് - വിശദീകരണം ആരായുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 

 

വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക്  ഇവിടെ Click ചെയ്യുക