English| മലയാളം

Archive - Jun 2017

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

June 9th

Quotation invited for supplying battery for Inverter

 No.PW1-3481/17.                                           ap\nkn¸ð B^okv

June 5th

പാലാ നഗരസഭ ബജറ്റ് 2017-2018

 പാലാ നഗരസഭ 2016-2017 ലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റും 2017-2018 ലേക്കുള്ള ബജറ്റ്  നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും 

 

Click here to view budjet 2017