English| മലയാളം

Archive

June 5th, 2017

പാലാ നഗരസഭ ബജറ്റ് 2017-2018

 പാലാ നഗരസഭ 2016-2017 ലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റും 2017-2018 ലേക്കുള്ള ബജറ്റ്  നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും 

 

Click here to view budjet 2017

February 16th

February 7th

Working Group members 2017-18

January 12th

Tender Notice

December 15th, 2016

December 1st

താല്ക്കാലിക നിയമനം

F¨v2þ5907/16.                                       ap\nkn¸ð Hm^okv,

November 29th

September 24th

പാലാ നഗരസഭ ഓഫര് നോട്ടീസ്

 R4-6169/16                          മുനിസിപ്പല്‍

  • Read more